Jaarstukken


Ook kunnen wij de jaarrekening voor uw onderneming verzorgen, of het nu gaat om een eenmanszaak, een VOF of een B.V.. Wij bespreken de jaarrekening ook met u en geven een toelichting bij de cijfers. Hierdoor krijgt u een goed overzicht hoe uw onderneming er financieel voor staat en kunt u zo nodig het beleid bijsturen. Bovendien geeft de jaarrekening niet alleen u als ondernemer, maar ook externe partijen, zoals banken, inzicht in de resultaten van de onderneming.

Breeze Administratie en advies houdt van duidelijkheid en overzicht. Door gedurende het jaar uw cijfers niet uit het oog te verliezen door tussentijds de balans op te maken krijgt u een actueel verslag van de staat van uw onderneming. Hierdoor kunt u gedurende het jaar uw bedrijf beter sturen. Zo kunt u er voor kiezen om maandelijkse uw cijfers te bespreken, of er kan per kwartaal/half jaar naar worden gekeken. Met dit inzicht zullen uw jaarstukken na afloop van een jaar niet als een verassing komen.